สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

หนังสือประชาสัมพันธ์

#
เลขที่หนังสือ
วันลงนาม
เรื่อง
รายละเอียด
จากหน่วยงาน
วันเผยแพร่
ไฟล์
 1  ขก 51008.1/ว230  15-07-2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(3,003.01)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  15-07-2567
 2  ขก 51008.1/ว186  05-06-2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(2,810.24 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  10-06-2567
 3  ขก 51008.1/ว150  10-05-2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(860.32 kb)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  13-05-2567
 4  ขก 51008.1/ว127  10-04-2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(1,678.25 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  11-04-2567
 5  ขก 51008.1/ว87  05-03-2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(3,017.28 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  06-03-2567
 6  ขก 51008.1/ว55  07-02-2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(4,051.14 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  08-02-2567
 7  ขก 51008.1/ว16  10-01-2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(3,475.24 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  11-01-2567
 8  ขก 51008.1/ว363  15-12-2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(2,684.05 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  15-12-2566
ไฟล์ทั้งหมด : 8 จำนวนหน้า : 1 [ 1 ]